Tìm Hiểu Về Cơ Sở Dữ Liệu Phân Cấp Và Phân Tán

1. Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu là một bộ sưu tập các thông tin hoặc dữ liệu.

Ngày nay có rất nhiều thông tin, và để lưu trữ nó theo cách mà bạn có thể dễ dàng tìm và sử dụng nó bất cứ khi nào bạn cần là rất khó khăn. Các cơ sở dữ liệu có thể được chia thành ba loại:

  • Tập trung. Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên một máy tính duy nhất. Để có được thông tin bạn phải kết nối với máy chủ của hệ thống.

  • Phân cấp. Hệ thống không có bộ nhớ trung tâm. Một số máy chủ cung cấp thông tin cho khách hàng. Các máy chủ này sẽ được kết nối với nhau.

  • Phân tán. Không có kho dữ liệu. Tất cả các nút đều chứa thông tin. Các khách hàng đều có quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu như nhau.

2. Cơ sở dữ liệu cổ điển được áp dụng như thế nào trong cuộc sống?

Mặc dù chúng đã được sử dụng trong một thời gian dài nhưng hệ thống này vẫn có một số vấn đề bất cập.

  • Mức độ an toàn: các hacker có thể xâm nhập vào hệ thống máy chủ và được thêm, thay đổi hoặc xóa toàn bộ dữ liệu.
  • Độ tin cậy: Nếu có quá nhiều yêu cầu truy cập, máy chủ có thể bị sập.
  • Khả năng tiếp cận: Nếu trung tâm lưu trữ có vấn đề, bạn sẽ không thể lấy thông tin của bạn trừ khi các vấn đề được giải quyết. Ngoài ra, người dùng khác nhau có nhu cầu sử dụng khác nhau, nhưng các quy trình hiện tại có thể gây bất tiện cho khách hàng.
  • Tốc độ truyền dữ liệu. Nếu các nút nằm ở các quốc gia hoặc lục địa khác nhau, việc kết nối đến máy chủ có thể trở nên khó khăn.
  • Khả năng mở rộng: Các mạng lưới tập trung rất khó để mở rộng quy mô vì dung lượng và lưu lượng lưu thông của máy chủ bị hạn chế.

Các cơ sở dữ liệu phân cấp và phân tán có thể giải quyết những vấn đề này.

3. Cơ sở dữ liệu phân cấp có thể giải quyết các vấn đề bảo mật hay không?

Nó không có bất kỳ kho lưu trữ tập trung nào.

Và điều đó có nghĩa là tất cả dữ liệu được phân phối giữa các nút của mạng lưới. Nếu có dữ liệu trên bất kì máy tính nào được thêm vào, chỉnh sửa hoặc xóa, nó sẽ được phản ánh trong tất cả các máy tính trên mạng lưới. Nếu có một số sửa đổi được chấp nhận, thông tin mới sẽ được chuyển đến những người dùng khác trên toàn hệ thống. Nếu không, dữ liệu sẽ được sao lưu trùng khớp với các nút khác. Do đó, hệ thống sẽ tự cung cấp và tự điều chỉnh. Các cơ sở dữ liệu được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công hoặc thay đổi của thông tin.

4. Độ tin cậy, khả năng tiếp cận và tốc độ truyền dữ liệu sẽ như thế nào?

Các mạng phân cấp có thể chịu được áp lực đáng kể.

Tất cả các nút của mạng đều chứa dữ liệu. Vì vậy, các yêu cầu truy cập sẽ được phân bố giữa các nút. Do đó, áp lực sẽ không đặt lên một máy tính nào, mà sẽ được phân bố đều trên tất cả mạng lưới. Trong trường hợp này, tổng công suất của mạng lưới lớn hơn nhiều so với mạng lưới tập trung.

Vì số lượng máy tính trong mạng lưới phân cấp hoặc phân tán là rất lớn, các cuộc tấn công DDoS chỉ có thể thực hiện được nếu dung lượng của chúng lớn hơn mạng lưới đó, nhưng sẽ rất khó để có thể thực hiện việc này. Do đó, có thể xem hệ thống mạng phân lưới cấp và phân tán là an toàn.

Người dùng có thể được đặt trên khắp thế giới, và các vấn đề về kết nối Internet có thể xảy ra. Trong các mạng lưới phân cấp và phân tán khách hàng có thể chọn nút tùy chọn và làm việc với tất cả các thông tin cần thiết.

5. Khả năng mở rộng?

Một mạng lưới tập trung không thể nào mở rộng ra phạm vi quá lớn.

Trong một mô hình tập trung, tất cả các máy khách đều được kết nối với máy chủ. Chỉ có máy chủ lưu trữ tất cả dữ liệu. Vì vậy, tất cả các yêu cầu về nhận, thay đổi, thêm hoặc xóa dữ liệu đều phải thông qua máy chủ này. Nhưng tài nguyên máy chủ là hữu hạn. Do đó, nó chỉ có thể hoạt động hiệu quả với số lượng người tham gia hạn chế. Nếu số lượng khách hàng lớn hơn, máy chủ có thể bị quá tải. Mô hình phân cấp và phân tán không phải gặp vấn đề này vì dung lượng sẽ được chia sẻ giữa nhiều máy tính.

6. Cơ sở dữ liệu phân cấp và phân tán có thể được áp dụng như thế nào?

Các cơ sở dữ liệu này giúp tăng tốc độ truyền thông tin giữa các bên khác nhau.

Ví dụ như, cuộc đời sử dụng của một chiếc xe hơi sẽ phải trải qua nhiều giai đoạn: từ lắp ráp, bán, mua bảo hiểm, đến tái chế. Tại mỗi bước, nhiều tài liệu và báo cáo được lưu trữ. Nếu bạn cần biết kì dữ liệu nào liên quan, bạn sẽ phải trải qua rất nhiều công đoạn để thu thập được dữ liệu hoàn chỉnh. Điều này gây mất nhiều thời gian và công sức. Ngoài ra còn có liên quan đến những vấn đề khác như vị trí, ngôn ngữ, nạn quan liêu …..

Blockchain và hợp đồng thông minh có thể tránh những vấn đề này. Tất cả thông tin về từng chiếc xe đều được lưu trữ trên mạng lưới. Dữ liệu này không thể bị xóa hoặc thay đổi nếu không có sự đồng ý của người tham gia. Và bạn có thể truy cập thông tin mà mình cấn bất cứ lúc nào.

Rate this post