Cho Và Nhận- Thuyết Nhân Quả Trong Kỷ Nguyên Blockchain

Cho Và Nhận- Thuyết Nhân Quả Trong Kỷ Nguyên Blockchain

Cho Và Nhận- Thuyết Nhân Quả Trong Kỷ Nguyên Blockchain Chỉ trong vài năm nữa, thuật ngữ Blockchain và tiền tệ số sẽ không còn xa lạ. Những người có nhiều tiếp cận với truyền thông hơn sẽ còn nghe tới cả ICOs (một phương pháp gọi vốn bằng phát hành tiền tệ số). Mỗi...
Bốn Loại Tiền Kỹ Thuật Số Có Thể Soán Ngôi Bitcoin

Bốn Loại Tiền Kỹ Thuật Số Có Thể Soán Ngôi Bitcoin

Bốn Loại Tiền Kỹ Thuật Số Có Thể Soán Ngôi Bitcoin Sự thống trị của Bitcoin như dạng phương tiện chủ yếu để giao dịch giữa người tiêu dùng và thương nhân đang bị lung lay bởi sự xuất hiện của bốn loại tiền kỹ thuật số. Năm trước, các nhà đầu tư đã thấy lịch sử đang...