Kiến (Ant) Và Voi (Elephant)

Kiến (Ant) Và Voi (Elephant)

Kiến (Ant) Và Voi (Elephant) Voi: em đừng có lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực. Em phải nhìn vào mặt sáng sủa của mối quan hệ của chúng mình em ạ. Kiến: ví dụ xem? Voi: như khi mình lấy nhau, con cái chúng mình sẽ được đặt tên theo cả hai đứa mình đấy: eleph-ant. Tên rất...
10 Dự Đoán Lớn Về Tiền Tệ Số

10 Dự Đoán Lớn Về Tiền Tệ Số

10 Dự Đoán Lớn Về Tiền Tệ Số 1. Ít nhất 1 loại tiền của 1 quốc gia sẽ tan vỡ rất sớm. Khả năng cao là Argentina hoặc Venezuala. Điều này dẫn tới tại các quốc gia này bitcoin sẽ được dùng để thay thế và dẫn tới bitcoin sẽ tăng giá lên trên 50 ngàn mỹ kim. 2. Các ngân...
XRP (Ripple) – JUDA Phản Chúa

XRP (Ripple) – JUDA Phản Chúa

XRP (Ripple) – JUDA Phản Chúa Trần gian trải qua bao vạn năm, thăng trầm và khốn nạn. Bài học về sự khốn nạn đó đã từng được hình tượng hóa qua truyền thuyết Đại Hồng Thủy. Chúa Trời thấy con người biến thái và tởm lợm đến kịch điểm, bèn cho gột rửa thế gian...