Xu Xu 101

Xu Xu 101

Xu Xu 101 Những ngày gần đây sao mà nhận được lắm tin nhắn thế. Nào là, xu này đang lên giá, có nên vào bây giờ không để khỏi lỡ thời cơ, xu kia đang xuống giá, có nên vào không hay đợi giá thấp hơn nữa. Có những câu hỏi còn kì lạ hơn, kiểu như: sp ơi, con gần đủ tiền...
Kiến Quốc

Kiến Quốc

Kiến Quốc Quá dễ dàng để chỉ ra các ví dụ về phân công lao động. Trong một doanh nghiệp, một số người thì bán hàng, một số khác lại làm kế toán; trong dàn nhạc, có người thì chơi trống, người khác lại thổi kèn. Vì chẳng có ai sinh ra đã là kế toán hay đã biết thổi kèn...
Giá Trị Của Tiền Tệ Xuất Phát Từ Đâu?

Giá Trị Của Tiền Tệ Xuất Phát Từ Đâu?

Giá Trị Của Tiền Tệ Xuất Phát Từ Đâu? Đầu tiên phải nói tới giá trị của bất cứ điều gì, bất cứ cái gì đều có tính chủ quan. Giá trị xuất phát từ mong muốn. Sự mong muốn thì có nhiều lý do để khởi phát, mỗi người một khác. Cũng vậy, tiền tệ có giá trị là do nó đầu tiên...
Xiềng Xích Cuối Cùng

Xiềng Xích Cuối Cùng

Xiềng Xích Cuối Cùng Tiền là quyền lực Không ai biết điều này rõ hơn các vị Vua của thế giới cổ đại. Đó là lý do vì sao họ chiếm lĩnh và độc quyền trong lĩnh vực tiền tệ từ xưa. Họ tạo ra đồng xu từ kim loại, trả lương lính tráng bằng xu này. Lính tráng đi chợ búa và...
Chủ Nghĩa Tư Bản Giãy Chết Như Thế Nào?

Chủ Nghĩa Tư Bản Giãy Chết Như Thế Nào?

Chủ Nghĩa Tư Bản Giãy Chết Như Thế Nào? Theo định nghĩa, chủ nghĩa tư bản là “Một hệ thống kinh tế chính trị trong đó nền công nghiệp và thương mại bị kiểm soát bởi những chủ sở hữu là tư nhân và vì lợi nhuận” Công nghệ Blockchain chính xác là làm điều...