Cho Và Nhận- Thuyết Nhân Quả Trong Kỷ Nguyên Blockchain

Cho Và Nhận- Thuyết Nhân Quả Trong Kỷ Nguyên Blockchain

Cho Và Nhận- Thuyết Nhân Quả Trong Kỷ Nguyên Blockchain Chỉ trong vài năm nữa, thuật ngữ Blockchain và tiền tệ số sẽ không còn xa lạ. Những người có nhiều tiếp cận với truyền thông hơn sẽ còn nghe tới cả ICOs (một phương pháp gọi vốn bằng phát hành tiền tệ số). Mỗi...