DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ AN TOÀN – UY TÍN – BỀN VỮNG

DAVORCOIN

Lãi suất 48% – 58.5% 1 tháng
Nhận lãi theo ngày

FIRSTCOIN

Lãi suất 50% – 80% 1 tháng
Nhận lãi theo tuần & tháng

HEXTRACOIN

Lãi suất 48% – 58.5% 1 tháng
Nhận lãi theo ngày

DANH SÁCH DỰ ÁN COIN ICO SIÊU LỢI NHUẬN – ĐẦU TƯ MẠỌ HIỂM

CRYPTAUR

Của tập đoàn Vision

UQUID

Được Bitconnect hỗ trợ

Đã lên sàn

ELECTRONEUM

Đã lên sàn

CYBERMILES

Tập đoàn 5miles ( Mỹ )

Đã lên sàn

DANH SÁCH DỰ ÁN ICO COIN TÀI CHÍNH LENDING – SIÊU MẠO HIỂM

UCOIN CASH

Siêu mạo hiểm

SÀN GIAO DỊCH UY TÍN

LIVECOIN

Mua Bitconnect, Firstcoin

COINEXCHANGE

Mua Bitconnect

REMITANO

Mua Bitcoin, Ethereum

VÍ BITCOIN/ETHEREUM

BLOCKCHAIN

Lưu trữ Bitcoin, Ethereum

COINBASE

Lưu trữ Bitcoin, Ethereum, Litecoin

MYETHERWALLET

Lưu trữ Ethereum